University Merit Students 2015-16 Batch

Ku. Manisha P. Mulani

University Merit Rank-2

CGPA-9.39

Ku. Shraddha G. Malviya
University Merit Rank-3
CGPA-9.38

Mr. Anlush B. Lengure

University Merit Rank-4

CGPA-9.22

Ku. Shubhangi S. Gandhi
University Merit Rank-5
CGPA-9.14

Ku. Rupali Bhopale
University Merit Rank-6
CGPA-9.12

Ku. Rashi M. Dhande
University Merit Rank-8
CGPA-9.06

Result Analysis

© Prof.Ram Meghe Institute of Technology & Research, Badnera, Amravati, India